publications

selected publications. for a complete publication list, please see my scholar page

2024

 1. solid_powder.jpg
  Yaoke Wang ,  Malachi Landis ,  Clement Ekaputra ,  Valeria Vita ,  and  Ping Guo
  Additive Manufacturing, 2024

2023

 1. freeform_fresnel.jpg
  Yaoke Wang ,  Jianjian Wang ,  and  Ping Guo
  Optics Express, 2023
 2. iehd_fiber.jpg
  Yunzhi Xu ,  Nathanial Buettner ,  and  Ping Guo
  MRS Communications, 2023
 3. DPPS.jpg
  Ru Yang ,  Yaoke Wang ,  Shuheng Liao ,  and  Ping Guo
  Measurement, 2023

2022

 1. autostereoscopic.jpg
  Yaoke Wang ,  and  Ping Guo
  CIRP Annals, 2022
 2. deep_dic.jpg
  Ru Yang ,  Yang Li ,  Danielle Zeng ,  and  Ping Guo
  Journal of Materials Processing Technology, 2022
 3. ovd_pic.jpg
  Jianjian Wang ,  Yaoke Wang ,  Jianfu Zhang ,  Volker Schulze ,  and  Ping Guo
  Optics Express, 2022
 4. wet_spinning.jpg
  Yunzhi Xu ,  Junior Ndayikengurukiye ,  Ange-Therese Akono ,  and  Ping Guo
  Manufacturing Letters, 2022

2021

 1. silicon_color.jpg
  Jianjian Wang ,  Yaoke Wang ,  Jianfu Zhang ,  Yang Yang ,  and  Ping Guo
  2021
 2. NFAL_model.jpg
  Yaoke Wang ,  and  Ping Guo
  Applied Physics Letters, 2021

2020

 1. ductile_jmpt.jpg
  Jianjian Wang ,  Yang Yang ,  Zhiwei Zhu ,  Yaoke Wang ,  Wei-Hsin Liao ,  and  Ping Guo
  Journal of Materials Processing Technology, 2020
 2. basso_relievo.jpg
  Jianjian Wang ,  Yaoke Wang ,  Yang Yang ,  Ru Yang ,  Wei-Hsin Liao ,  and  Ping Guo
  Precision Engineering, 2020
 3. face_turning.jpg
  Yaoke Wang ,  JianJian Wang ,  Alyssa Chen ,  Nicholas Kwok ,  and  Ping Guo
  Journal of Manufacturing Processes, 2020
 4. modulation_channel.jpg
  Jianjian Wang ,  Ru Yang ,  Shiming Gao ,  Fei Weng ,  Yaoke Wang ,  Wei-Hsin Liao ,  and  Ping Guo
  CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2020
 5. nfal_stage.jpg
  Yang Yang ,  Keyu Chen ,  and  Ping Guo
  Journal of Micro and Nano-Manufacturing, 2020
 6. electrospinning_traj.jpg
  Xiangyu You ,  Yang Yang ,  and  Ping Guo
  Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2020
 7. modulation_ductile.jpg
  Jianjian Wang ,  Wei-Hsin Liao ,  and  Ping Guo
  International Journal of Mechanical Sciences, 2020

2019

 1. 2d_non_resonant.jpg
  Jianjian Wang ,  Hanheng Du ,  Shiming Gao ,  Yang Yang ,  Zhiwei Zhu ,  and  Ping Guo
  Journal of Manufacturing Processes, 2019
 2. ovd_cirp_img.jpg
  Ping Guo ,  and  Yang Yang
  CIRP Annals, 2019
 3. evt_pvt.jpg
  Yang Yang ,  and  Ping Guo
  International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2019
 4. zded.jpg
  Fei Weng ,  Shiming Gao ,  Jingchao Jiang ,  JianJian Wang ,  and  Ping Guo
  Additive Manufacturing, 2019
 5. support_am.jpg
  Jingchao Jiang ,  Fei Weng ,  Shiming Gao ,  Jonathan Stringer ,  Xun Xu ,  and  Ping Guo
  Manufacturing Letters, 2019
 6. cmm_valid.jpg
  Jianjian Wang ,  Yang Yang ,  Ru Yang ,  Pingfa Feng ,  and  Ping Guo
  Precision Engineering, 2019
 7. friction_evt.jpg
  Chi Shing Yeung ,  Yang Yang ,  Hanheng Du ,  Jianjian Wang ,  and  Ping Guo
  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2019

2018

 1. levi_cirp.jpg
  Ping Guo ,  and  Han Gao
  CIRP Annals, 2018

2017

 1. NFES_jmp.jpg
  Xiangyu You ,  Chengcong Ye ,  and  Ping Guo
  Journal of Manufacturing Processes, 2017
 2. melt_3d.jpg
  Xiangyu You ,  Chengcong Ye ,  and  Ping Guo
  Journal of Micro and Nano-Manufacturing, 2017
 3. beam_tool.jpg
  Yang Yang ,  Shiming Gao ,  Keyu Chen ,  Yayue Pan ,  and  Ping Guo
  Precision Engineering, 2017
 4. colorize_ass.jpg
  Yang Yang ,  Yayue Pan ,  and  Ping Guo
  Applied Surface Science, 2017

2016

 1. apl_nfloat.jpg
  Keyu Chen ,  Shiming Gao ,  Yayue Pan ,  and  Ping Guo
  Applied Physics Letters, 2016

2014

 1. hier_cirp.jpg
  Ping Guo ,  Yong Lu ,  Kornel F. Ehmann ,  and  Jian Cao
  CIRP Annals, 2014
 2. fast_channel.jpg
  Ping Guo ,  Yong Lu ,  Pucheng Pei ,  and  Kornel F. Ehmann
  Journal of Manufacturing Science and Engineering, May 2014

2013

 1. evt_surface.jpg
  Ping Guo ,  and  Kornel F. Ehmann
  International Journal of Machine Tools and Manufacture, May 2013
 2. tmg_design.jpg
  Ping Guo ,  and  Kornel F. Ehmann
  Precision Engineering, May 2013